BMI för barn

››

Body Mass Index / BMI

Formeln för beräkning av BMI värdet för barn är samma som för vuxna. Men innebörden och tolkningen är annorlunda, här tar man hänsyn till åldern och använder den som en referens. Små barn bär på extra kilo kroppsfett, men tenderar att bli smalare när de blir äldre. Flickor och pojkar har olika kropps sammansättningar för att ta hänsyn till skillnaderna mellan pojkar och flickor i olika åldrar har forskare skapat en särskild BMI för barn som kallas för IsoBMI. Läkare använder en tillväxt diagram för att följa utvecklingen av barn från åldrarna 2 till 18 år. Längd, vikt och ålder avgör BMI värdet för ett barn, resultaten jämförs med andra barn i samma ålder och kön och kan förutsäga om ett barn kommer att vara i riskzonen för övervikt eller inte, när de blir äldre. Här nedan kan du se en tabell på BMI värdet för både pojkar och flickor.

BMI tabell för flickor

Ålder Övervikt, BMI över Fetma, BMI över
5 17,15 19,17
6 17,34 19,65
7 17,75 20,51
8 18,35 21,57
9 19,07 22,81
10 19,86 24,11
11 20,74 25,42
12 21,68 26,67
13 22,58 27,76
14 23,34 28,57
15 23,94 29,11
16 24,37 29,43
17 24,70 29,69
18 25,00 30,00

 BMI tabell för pojkar

Ålder Övervikt, BMI över Fetma, BMI över
5 17,42 19,30
6 17,55 19,78
7 17,92 20,63
8 18,44 21,60
9 19,10 22,77
10 19,84 24,00
11 20,55 25,10
12 21,22 26,02
13 21,91 26,84
14 22,62 27,63
15 23,29 28,30
16 23,90 28,88
17 24,46 29,41
18 25,00 30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMI räknare

Innehållet i hälsotek.se kan inte användas istället för professionell medicinskt rådgivning, kontakta alltid en legitimerad läkare som kan ställa en riktigt diagnos.