BMI / Body Mass Index

››


BMI är förkortningen för Body Mass Index
och är en metod som använder din vikt och
längd för att ta reda på om du är i riskzonen
för övervikt, undervikt eller är normalvikt.
BMI räknar kroppsmassa och inte kroppsfett,
förhållandet mellan fetma och BMI påverkas
av ålder och kön. Till exempel, kvinnor har
mer kroppsfett än män för samma BMI och
äldre personer har mer kroppsfett än yngre
människor med samma BMI.

Här nedan finns en BMI räknare som du kan
använda för att ta reda på din egen BMI värde.


Varför är BMI Viktigt?

BMI används för att bedöma om en person är på en ohälsosam vikt. Om ditt BMI värde är högt, kan du öka risken att utveckla vissa sjukdomar som

Högt blodtryck
Hjärtkärlsjukdom
Diabetes
Artros
Cancer

Viktminskning rekommenderas för vuxna som är feta och överviktiga. Även en liten viktminskning kommer att reducera risken för att utveckla sjukdomar förknippade med fetma. Tala med din läkare för att se om du löper en ökad risk och om du ska gå ner i vikt. Din läkare kommer att utvärdera din BMI och andra riskfaktorer för hjärtsjukdomar.

Beräkning av BMI?

BMI= vikten / ( längden * längden)
Alltså man tar sin vikt i (kg) dividerat
med längden (m) i kvadrat.


Hur tolkar man sin

BMI resultat?

Viktklasser Män Kvinna
Undervikt <20 <18.6
Normalvikt 20-25 18.6-23.8
Övervikt 25-30 23.8-28.6
Fetma >30 >28.6
Att tänka på!

BMI resultatet kan bli missvisande om du är kroppsbyggare, för att muskel väger mer än fett. BMI värdet för barn tolkas på ett annat sätt än vuxna, där tar man hänsyn till barnets kön och ålder här kan du Läsa mer om BMI för barn.


BMI kalkyl:

 

Vikt:  Längd:

     BMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållet i hälsotek.se kan inte användas istället för professionell medicinskt rådgivning, kontakta alltid en legitimerad läkare som kan ställa en riktigt diagnos.